FAGFORENING FOR ALLE I NRK

Evaluering av bygg i DDIV:
Dette studioet var en tabbe 

Kombinert radio- og TV-studio i Kristiansand


Dette kombinerte radio- og TV-studioet i Kristiansand fikk mye kritikk i evalueringen som DDIV gjennomførte i vår.  NRK Sørlandet i Kristiansand var det første kontoret som fikk nytt bygg i den nye byggerunden. Bergen, Kristiansand, Porsgrunn, Innlandet (Hamar), Ålesund, Bodø, Steinkjer og Fredrikstad ble evaluert av brukerne. Resultatet av undersøkelsen ble lagt fram for de tillitsvalgte og verneombud på SU2-møtet i DDIV 16. juni.

Hensikten med undersøkelsen var å finne ut hvordan de nye lokalene fungerer. Både for å kunne gjøre forbedringer og for å ha best mulig grunnlag før nye byggeprosjekter i NRK.

235 av 310 svarte på undersøkelsen. Resultatene er interessante.  

Pluss
De som flyttet sist er relativt sett mer fornøyd enn de som flyttet først. Kristiansand ble bygget først og scorer lavere enn de andre. Der er det altså felles radio og TV-studio, og noe snaut med areal.
Alle senere bygde kontorer har fått separate radio- og TV-studio og større areal. Dette kan indikere at man har lært noe underveis. 
De fleste kontorene får generelt god score på design og visuell trivsel.
På de fleste kontorene er flertallet ganske godt fornøyd med lokalene.

Unni Arnøy og Dag Olav Mosevoll er prosjektledere for flyttingene


Minus
På landsbasis er det 35 % som sliter med lydforholdene i åpent landskap.
Det er altfor mange. Her må det være mulig å få til forbedringer. Det er også problemer med luftkvalitet noen steder.

Støyproblemer, for få avlukker og mangel på stillerom går igjen i mange av svarene. Prosjektlederne tar selvkritikk på at man burde bygget konsentrasjonssone i Bodø, Bergen og Kristiansand. De erkjenner også et det var feilgrep å bygge et lite kombi-radio-tv- studio i Kristiansand. Til deres forsvar må det sies at TV-sendingene var kun 4 minutter lange da man planla og bygde dette studioet.

Det er umulig å gjengi hele undersøkelsen her i dette nyhetsbrevet. Vi har heller ikke fått enkeltrapportene for de enkelte DK ennå. Kontorene er forskjellige. Det som er bra et sted kan være problematisk et annet sted. En samlet fremstilling for hele DDIV kan også kamuflere problemer på et enkelt kontor.

NRKs nye lokaler i Hamar

Planen er at de kontorene som deltok skal få besøk av prosjektlederne etter sommeren. På hvert enkelt kontor vil de så gå gjennom undersøkelsen. Der hvor det er mulig å gjøre lokale bedre vil dette bli vurdert.

NTL NRK oppfordrer de lokale tillitsvalgte og verneombud til å benytte anledningen til å ta opp de problemer som avdekkes ved hvert enkelt kontor. Det er mulig å få til forbedringer. Men det skjer ingen ting hvis ikke man sier ifra.

Lurer du på noe?
Svar på denne mailen. Vi svarer deg så snart vi kan.

Beste hilsen
Kai Stokkeland
DK-sekretær NTL NRK

NTL NRK

+47 952 22 120

Du mottar denne e-posten fordi du er påmeldt vår e-postliste.
Dine opplysninger   |   Avmelding   |   Åpne i nettleser
MailMojo