FAGFORENING FOR ALLE I NRK

Kriseøkonomi i NRK:
Nå blir det stramt  😳😳😳😳😳

De røde søylene viser at NRK mangler 312 millioner neste år

Det er all grunn til å tro at det blir tøft for mange i NRK til neste år. I forhold til planlagt budsjett mangler NRK 312 millioner. Dermed må det kuttes. Divisjonsdirektør Marius Lillelien og administrerende Hallstein Vemøy var alvorlige da de ledet SU2-møtet fra Ålesund torsdag 20. oktober.

Hvor skal det kuttes?
Det er foreløpig ikke bestemt hvor kuttene skal tas.  Men toppledelsen har satt opp noen punkter som er særlig aktuelle.


Hele NRK-konsernet (alle divisjonene) skal nå i tenkeboksen for å finne ut hvordan man skal klare å kutte.  Det er ikke klart hvordan kuttene fordeles på DDIV, Sapmi og de andre divisjonene. En foreløpig innretning viser at ca halvparten ligger utenfor innholdsproduksjonen.

De neste ukene blir spennende. Det kan bli en kamp mellom avdelinger og divisjoner. Endelig budsjett skal vedtas av NRKs styre i desember.

Hva gjør NTL NRK?
Vår oppgave er å beskytte og støtte våre medlemmer.  På SU2-møtet i DDIV oppfordret NTL NRK om å kutte så langt bort fra kamera/mikrofon/produksjon som mulig.  De andre tillitsvalgte og divisjonsledelsen var enige i dette. Uansett kan det bli tøffe tak.


Vi følger nøye med og forsøker å påvirke prosessen der det er mulig.  NTL NRKs tillitsvalgte på alle nivåer vil bli informert om innsparingstiltak etter hvert. Ikke vær redd for å ta kontakt med dine tillitsvalgte hvis det er noe du lurer på.

NTL NRK stiller opp for medlemmene når det trengs.

Beste hilsen
Kai Stokkeland

DK-sekretær NTL NRK.

+47 952 22 120

Du mottar denne e-posten fordi du er påmeldt vår e-postliste.
Dine opplysninger   |   Avmelding   |   Åpne i nettleser
MailMojo