NTL NRK nyhetsbrev nr 1.

- Uten kvinnene tror jeg NRK hadde stoppa.

Trine Steen

Hei Kai
I nyhetsbrevet 8. mars kan du lese hva Trine Steen synes om likestillingen i NRK, og hva NTL NRK gjør med saken.

 

Trine Steen, leder i NTL NRK, er glad når vi møter henne på hjemmekontoret.
Ikledd rød NTL-jakke og med en entusiastisk stemme vil hun gjerne sende en
8. mars-hilsen til kvinnene i distriktene utenfor Oslo. Hun mener kvinnene i NTL NRK har hatt og fremdeles har stor betydning både for NRK og for NTL NRK.

Hvilken rolle mener du NTL NRK har og har hatt for likestillingen i NRK?

- NTL NRK (og tidligere KL) har historisk alltid vært en pådriver for likestilling. I tarifforhandlingene har vi ofte krevd generelle tillegg som lavlønte yrkesgrupper kommer bra ut av. Det er mange kvinner i flere av disse gruppene. Likestilling er en av grunnverdiene som ligger i bunn for alt vi gjør.

Hvordan står det til med likestillingen i NRK nå, Trine?

- Totalt sett er den bedre nå enn tidligere. Jeg har inntrykk av det er høy bevissthet om likestilling ved nyansettelser. Og det heldigvis er lenge siden noen rynket på brynene over kvinnelige teknikere. Her tror jeg vi ligger langt foran kringkastere vi sammenlikner oss med. Når det gjelder lønn og andre forhold på arbeidsplassen er det fremdeles en del å jobbe med.

Hvordan står det til i eget hus? Hva med kvinnene i din forening?


Vi ønsker å leve som vi sier. NTL NRK har alltid hatt en høy andel kvinnelige Elin Fossum tillitsvalgte. Både på Marinlyst
og ikke minst i distriktene. Spesielt regionsentralene Tromsø, Trondheim og Bergen har vært flinke. Akkurat nå er jeg ekstra stolt over at den eneste kvinnelige ansattrepresentanten i NRKs styre i dag er NTL-medlem Elin Fossum.

Hva tror du om likestilling i NRK framover ?

Arbeidet fortsetter. Vi er ikke ferdig. I forrige tariffoppgjør fikk vi inn i avtalen at NRK skal rapportere likestillingsarbeidet til SU1. Det betyr at NRK må være proaktive og ha likestilling langt framme i bevisstheten. Framover er det mye som kan true likestillingen, blant annet høyere arbeidspress, outsourcing og generelt et mer brutalisert arbeidsliv. Men NTL NRK skal fortsette å være garantist for at arbeidet for likestilling i NRK går videre.

Hvordan skal du selv feire 8. mars ?
-  Det blir på hjemmekontoret. Skal gi meg selv og alle mine medsøstre en ekstra klapp på skulderen, og tenke på alt det vi har fått til og det som ligger foran. Kampen for likestiling er langt fra over, sier Trine med engasjement og glimt i øyet.

Hva vil du at nyhetsbrevene skal handle om? Har du ris eller ros? Eller hemmelige tips? Svar på denne mailen eller KLIKK HER FOR Å SENDE TIPS 
Dette brevet sendes til NTL NRKs medlemmer i distriktsdivisjonen og Sapmi og er skrevet av Kai Stokkeland.