NTL NRK nyhetsbrev nr 3.

Hva kan du få dekket på hjemmekontoret?

Espresso

Hei Kai
Svært få har til nå fått refundert utgifter til hjemmekontor. Men kan man kjøpe espressomaskin på denne ordningen? Og hva med bredbånd?

Dekning av utgifter til hjemmekontor
Svært mange NRK-ansatte har jobbet fra hjemmekontor i større eller mindre deler av sin arbeidstid i løpet av pandemien. Det har ført til økt oppmerksomhet på hvordan disse arbeidsplassene er utstyrt.

NRK har innført en ordning som flere sier er ganske raus. Alle som bruker hjemmekontor helt eller delvis kan få refundert opptil 3000 kr for nødvendig utstyr til hjemmekontoret. Det kan være både tekniske fasiliteter og møblement.

SU2 i DDIVPå spørsmål fra NTL NRK i SU2-møtet 8. mars svarte DDIV at det til nå kun er ca 100 stk som har benyttet
seg av denne ordningen. Dvs at det er trolig er
hundrevis av NRK-ansatte i distriktene som IKKE
har gjort det ennå.
Hvis du er en av disse er det bare å sette i gang. Her finner du veiledning,  svar på hva du kan kjøpe og om du kan kjøpe espressomaskin på bedriftens regning.
https://portalen.nrk.no/faq/nodvendig-utstyr-hjemmekontor/


Hva med bredbånd?
Mange fikk med seg at riksrevisjonens medarbeidere over hele landet nå får dekket utgifter til bredbånd. Dette takket være NTL og de to andre fagforeningene i riksrevisjonen.

På denne bakgrunn tok NTL NRK opp dekningen av bredbånd på SU-2 møte i mars 2021. Vi ønsket å høre hvilke planer NRK har for å innføre bedre ordning for refusjon av bredbånd.
Svaret fra Hallstein Vemøy i DDIV var at det foreløpig ikke er planer om å innføre dette, men det kan gjøres ved spesielle behov i arbeidet.

"• Leder avgjør om bredbånd refunderes ut fra tjenstlig behov
• Det refunderes maks 500,- månedlig – 6000,- årlig
• Det refunderes ikke regninger eldre enn 12 måneder
• Fakturaen må være utstedt i ditt navn og adresse
• Refusjon kan avvike fra utgift pga. skattetrekk – se lønnsslipp utgiftsrefusjon
• Du bestiller og betaler selv fra valgfri leverandør

Det er ikkje sagt noko meir om kva eit «tenestleg» behov er. Men behovet bør vere meir ein regel enn eit unntak for medarbeidaren og krevje datakapasitet utover normalen, som for eksempel jobbing med store datamengder (video/lyd), grafikk.  "

Foreløpig er altså muligheten til å få betalt bredbånd nokså begrenset. Men ikke null.
Gi oss gjerne beskjed hvis du ikke får refundert noe du mener du burde fått dekket.

Vi følger saken videre.

Med ønske om gode dager på hjemmekontor og andre steder,
Vennlig hilsen Kai Stokkeland, DK-sekretær NTL NRK.

 

Hva vil du at nyhetsbrevene skal handle om? Har du ris/ros? Hemmelige tips? Svar på denne mailen eller
KLIKK HER FOR Å SENDE TIPS 

Dette brevet sendes til NTL NRKs medlemmer i distriktsdivisjonen og Sápmi.