NTL NRK nyhetsbrev nr 4. 26. mars 2021.

Ønsker NRK å uthule beredskapsavalen ?

Espresso

Hei igjen!
Pass på hvis du blir kontaktet på fritiden om å dekke nyhetshendelser.

Beredskapsavtalen for NRKs regionsentraler og distriktskontorer fra 2010 gir medarbeidere en kompensasjon på 3500.- pr. gang (rykktillegg) hvis de blir kontaktet på fritiden for å dekke uforutsette nyhetshendelser. I det siste har vi sett at enkelte medarbeidere har blitt kontaktet på fritiden for å dekke nyhetshendelser, uten å få rykktillegg. 

NRK har forsøkt å unngå tillegget på to måter.

1. Hendelsen som skal dekkes blir definert som en "ikke uforutsett nyhetshendelse". Litt rart mener vi, da de aktuelle sakene handlet om lokale smitteutbrudd.

2. Medarbeideren blir ringt opp og blir spurt om å jobbe ekstra - UTEN at det blir nevnt at forespørslene er etter beredskaps-avtalen. Det viktige er hvilke ord som blir brukt. "Jobbe ekstra" gir ikke nødvendigvis rykktillegg.

Når skal man egentlig ha rykk?

Dette er regulert i særavtale fra 2010. Her er det viktigste punktet i avtalen.


Et annet viktig punkt er dette.


NTL NRK jobber videre med denne saken og vil ta den opp på neste møte med ledelsen i distriktsdivisjonen. Vi ønsker at lokale ledere skal praktisere dette på en forutsigbar og god måte.  Medarbeiderne skal ha en god kompensasjon og NRK får en god nyhetsberedskap.
Enn så lenge er vårt råd til alle som blir kontaktet på fritiden om å dekke nyheter:  Sjekk at du får rykk før du sier ja.

NTL NRK har undersøkt med flere avdelinger i distriktsdivisjonen. De fleste sier heldigvis at dette blir praktisert på en god måte. Det vil si at hvis man blir ringt opp på fritiden for å dekke en nyhet for NRK, så er det pr. definisjon en nyhetsmessig hendelse som kvalifiserer til rykk.
Les hele beredskapsavtalen her (nedlasting)

Med ønske om gode påskedager,
Vennlig hilsen Kai Stokkeland, DK-sekretær NTL NRK.

 

Alle slags tilbakemeldinger på nyhetsbrevene blir satt stor pris på.
KLIKK HER 
Dette brevet sendes til NTL NRKs medlemmer i distriktsdivisjonen og Sápmi.