NTL NRK nyhetsbrev nr 6. 10. mai 2021.

SU2 - Maktens høyborg eller supperåd?

Espresso

Hei igjen!
DDIV-SU2 møttes digitalt forrige uke.  I dette nyhetsbrevet leser du hva
NTL NRK bidro med i møtet.

Maktens høyborg eller supperåd?

I SU2 møter Distriktsdivisjonens ledelse de tillitsvalgte. Noen beslutninger kan påvirkes her.  Andre saker må man enda høyere opp i systemet med.  Samtidig er temaer som tas opp i SU2 ofte et godt stykke fra hverdagen til de som jobber på gulvet i NRK.  SU2 møtene kan derfor være en krevende øvelse både mentalt og fysisk. SU2-møtet torsdag 6 mai var intet unntak.
De tre foreningene hadde formøte dagen før møtet. Vi var derfor godt forberedt og samstemte. Det er en forutsetning for å oppnå resultater.
Her kan dere se hva jeg som NTL NRK-tillitsvalgt bidro med på møtet.


Strategiprosesser
Første sak var en gjennomgang av divisjonens strategiske arbeid. De pågår for tiden mange slike prosesser i DDIV. Jeg innrømmer at jeg av og til ikke helt ser og forstår nytten av alle disse prosessene. Så også denne gang. Jeg tror ikke det er gunstig å ha for mange pågående strategiske endringsprosesser samtidig. Når det er sagt må det også sies at det også forekommer at prosessene er fornuftsbasert og gjennomføres på en god måte.

Merkelig målsetting
En av prosessene handler om å ta ut det digitale potensialet. I den forbindelse har NRK en målsetning om at en andel
(oftest 1/3) av lesere/seere på nett skal være under 30 år. Dette målet skurrer hos meg. Det innebærer at våre nettredaksjoner ikke når målsettingen hvis det blir for mange over 30 år som leser en sak. Det vil altså lønne seg å få færre lesere over 30 år. Dette kan vel neppe være i tråd med NRKs overordnede mål om oppslutning, mener jeg.

Jeg spurte derfor om hvorfor man har valgt denne typen relativt mål, i stedet for en absolutt målsetting for oppslutning i målgruppa. Man kunne for eksempel hatt et mål om å nå 20 % av alle unge mellom 16 og 30. Distriktsdirektør Marius Lillelien (bildet) svarte da at han var enig i spørsmålet. Grunnen til at målet var formulert slik var at i følge NRK-forskningen var det dette som var lettest å måle. Det ble presisert at man ikke måtte forsøke å nå 1/3-målet ved å ekskludere lesere over 30 år.  Jeg takket for svaret og håper forskningen utvikler sine målemetoder.

"Fremtidens distriktsoppdrag"
Et annet punkt var utviklingsarbeid for å se på arbeidsflyt og utstyr ifm "Fremtidens distriktsoppdrag". Vi har sett at det nå foregår omorganiseringer overalt i DDIV. Som oftest innebærer det flytting av ressurser til nett. Noen steder fører dette til intern frustrasjon.  Det kan oppstå motsetninger internt i redaksjonen mellom nett, radio og tv. Vi håper jo alle at prioriteringen av nett/mobil kan gjennomføres mest mulig smertefritt. Jeg frykter at det kan skje mye rart i denne omorganiseringen. Foreløpig er dette vanskelig å mene noe om hvordan dette går, fordi arbeidet ikke er ferdig.

Jeg advarte sterkt mot å standardisere valg av utstyr og prosesser. Fra en i ledergruppa ble det sagt at standardisering av utstyr var viktig for å forenkle arbeidet i innkjøpsavdelingen. Jeg sa da at det må være hensynet til de som produserer sakene våre som må avgjøre valg av utstyr og produksjonsprosesser, ikke hensynet til innkjøpsavdelingen.

Hele Norge svømmer
Neste sak var "Hele Norge svømmer". E t stort og godt prosjekt som skal gjennomføres i juni og resten av sommeren. Her fikk DDIV ros fra både meg og de andre tillitsvalgte. Jeg påpekte at jeg håper at sikkerheten er god slik at ingen drukner på noen av våre arrangementer. Ledergruppa var enige med meg og svarte at redningsselskapet og svømmeklubber var tungt inne på arrangørsiden og at sikkerheten skal være ivaretatt.

Ferie og avspasering
Ferie og avspasering var neste tema.
Mye tyder på at NRK ønsker å stramme inn muligheten for å samle opp avspasering. Det sies tydelig at man helst ser at avspaseringer tas ut fortløpende. Jeg (NTL) og NRKJ førte ordet i en intens argumentasjon mot dette. Vi mener at det er en dårlig ide å gjennomføre noe som bare vil skape irritasjon blant de ansatte. I verste fall kan det redusere folks vilje til å jobbe overtid. Våre innspill ble "registrert".

Rykk
Siste sak var "Rykk". Vi var lovet en gjennomgang av dette, etter at NTL tok opp saken i forrige møte (også nevnt i et tidligere nyhetsbrev). DDIV har en arbeidsgruppe på dette og ba om å få utsette saken til neste SU2-møte i juni.
Dette sa vi ja til.

Maktens høyborg eller supperåd?
Sannheten er vel at SU2 ligger et sted midt i mellom. Neste møte skal etter planen være fysisk i Ålesund i juni. Da skal vi til og med spise middag. Blir spennende å se om vi får suppe.   .

Ellers - kom gjerne med innspill til saker NTL NRK bør ta opp eller jobbe videre med.

Med ønske om gode dager,
Beste hilsen Kai Stokkeland,
DK-sekretær NTL NRK

Alle respons på nyhetsbrevene blir satt pris på. Både ris og ros.
KLIKK HER 
Dette brevet sendes til NTL NRKs medlemmer i distriktsdivisjonen og Sápmi.